Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/depolders/domains/wpfdepolders.nl/public_html/backend/includes/db_config.inc.php on line 15
Wijkplatform de Polders - De taken van een WPF

Het doel van een WPF( De Polders)

1.               Het bevorderen van de leefbaarheid- de sociale cohesie- burgerparticipatie- veiligheid

2.               Een Wpf kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen 

3.               Groen – verkeer( snelheid / veiligheid- parkeerproblematiek- geluidsoverlast  (niet individueel) – speeltuinen- hangjongeren(over)last

4.               Het bevorderen van de informatie over de wijk. Bijvoorbeeld met betrekking tot het onderhoud van het groen en infra. Veranderingen in aanleg van straten- wegen en verwijderen van objecten in speeltuinen.

 

Leefbaarheid

Onder leefbaarheid verstaan wij alles wat er onder punt 3 is beschreven te weten groen-verkeer- veiligheid en bij komende zaken zoals parkeer problematieken en geluids(over)last.

Veel van deze zaken kunnen door bewoners zelf worden opgelost door hiervoor de klachten lijn van de gemeente te bellen  of mailen. Het WPF zal zich dan pas met deze zaken bezig houden als er van uit de gemeente geen respons komt en/of door ambtenaren om geen duidelijke reden NIET wordt mee gewerkt aan een oplossing.

Het WPF kan ook een kwestie aanpakken die men zelf heeft geconstateerd. Bijvoorbeeld door een wijkschouw te houden.

 

Sociale Cohesie

Het WPF zal de sociale cohesie bevorderen in de wijk. Het WPF kan een activiteit voor de bewoners ondersteunen of organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse wijkdag, kerst activiteiten, buitenspeelmiddagen en het maken van een Social Sofa.

 

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie kan op verschillende doelstellingen gericht zijn, maar voor een WPF is de belangrijkste vorm de sociale participatie.

In een wijk is de doelstelling van de participatie het meedenken over allerlei zaken die in de wijk spelen en in de toekomst kunnen gaan spelen. De belangrijkste hiervan zijn leefbaarheid, veiligheid, groen en verkeer. Dit is zeer breed en hierbij heeft het WPF de hulp van de bewoners van de wijk nodig. Niet alleen om problemen te signaleren maar ook oplossing-gericht bezig te zijn, Immers in een wijk met 1206 woningen en 2806 bewoners(bron: wijkatlas 2012) zullen er zeker bewoners zijn die een expert zijn over een aantal zaken die in de Polders aan de orde zijn.

 

Veiligheid

Verkeersveiligheid is een zaak waar het WPF veel aandacht aan besteed. Het kan zijn meedenken naar oplossingen van verkeersonveilige situaties maar ook het kijken naar snelheden op bepaalde straten. Ook een mogelijke toename van verkeer in de toekomst heeft de nodige aandacht. Tezamen met professionele partners probeert het WPF tot een oplossing te komen.

Echter onder veiligheid valt ook te denken aan insluipingen, inbraken, brandveiligheid en vandalisme.

Met behulp van de bewoners  kan de veiligheid in de wijk in positieve zin verbeteren, te denken aan buurtpreventie.

 

Wandelroute - Lekker wandelen door de wijk de Polders in Veldhoven? En ook nog wat geschiedenis opsnuiven? Kies boven in het menu voor de optie 'wandelroutes' en vind daar alle informatie over de wandelroute door wijk de Polders. Via een link kunt U de route eenvoudig uitprinten.